Dans

DANS ALLE STEDER - HVER DAG - HELE TIDEN

Danseudvalget har planlagt en masse gode dansearrangementer, bl.a.:

 • Opvisninger af regionale hold
 • Opvisninger af etablerede hold
 • Regionale legestuer
 • Almindelige legestuer
 • Åbne legestuer
 • Opvisninger på gader og stræder
 • Dans på plejehjem
 • Kurser og workshops
 • Festforestilling

Regionsopvisninger og legestuer

 

Mandag

Kl. 19.00–20.00: Familielegestue

Kl. 20.00–22.00: Region Nord - Trine Andersen, Vita Ugilt

Kl. 22.15–23.30: Almindelig legestue - Lone Schmidt

 

Tirsdag

Kl. 19.00–20.00: Familielegestue

Kl. 20.00–22.00: Region Midt - Gert Højen

Kl. 22.15–23.30: Almindelig legestue

 

Onsdag

Kl. 19.00–20.00: Familielegestue

Kl. 20.00–22.00: Region Syd - Mette Inge Baltsersen

Kl. 22.15–23.30: Almindelig legestue

 

Torsdag

Kl. 19.00–20.00: Familielegestue

Kl. 20.00–22.00:  Region Sjælland - Carsten Daugaard

Kl. 22.15–23.30: Almindelig legestue med egnsdans og -musik

 

Fredag

Kl. 20.00–22.00: Region Hovedstaden - Helle Madsen


 

Vi opfordrer til, at regionen starter med nogle legestuedanse og derefter danser opvisning.

Oplysning om ledere ved alle legestuer følger på hjemmesiden.

 

 

Kurser

 

Kursus "Sjove danse fra ind- og udland"

Torsdag kl. 13.30–16.30 i Stadionhal 2.

Kom og dans sjove og finurlige danse fra ind– og udland. Det er både pardanse og fornøjelige figurdanse i flere afskygninger, I skal prøve kræfter med.

Det bliver sjovt!!

Instruktører: Susanne og Vill Plesner Petersen. Spillemand: Bjarne Grue Knudsen.

Tilmelding nødvendig. Pris kr. 75 pr. deltager.

 

Kursus "Vi danser rundt i Thy, Vendsyssel og Himmerland"

Torsdag kl. 9.30–12.00 i Stadionhal 2.

Tag til Aalborg og vær med til at danse de danse, der hører egnen til. Vi tager en rundtur i hæfterne fra Mors/Thy, Vendsyssel og Himmerland. Måske finder vi endda lidt fra andre steder. Det er helt sikkert, at du på kurset vil møde danse, som du har prøvet før, men mon ikke vi også kan finde en enkelt, som du ikke kender så meget til.

Instruktør: Trine Andersen og måske andre. Spillemand offentliggøres senere

Tilmelding nødvendig. Pris kr. 75 pr. deltager.

 

Kursus "Seværdig dans”

Tirsdag kl. 13.30–16.00 i Stadionhal 1

Hvordan fastholder man publikums interesse og opmærksomhed?

Kom og bliv inspireret af vore ideer og erfaringer, og skab dine egne fængende opvisninger/danseshows.

Alle kan deltage – kom og giv hinanden gode ideer.

Instruktører: Susanne og Vill Plesner Petersen. Spillemand: Bjarne Grue Knudsen.

Tilmelding nødvendig. Pris kr. 75 pr. deltager.

 

Kursus ” Dans de glemte danse fra Mandø”

Fredag kl. 13.00-15.00 i Stadionhal 2

I slutningen af 70’erne blev der indsamlet en række danse og melodier fra den lille ø Mandø. Som et resultat blev danse som “Vippen”, “Hist på pælen” og den finurlige “Harmonika-valsen” udgivet i et lille hæfte. Dansene fik aldrig fast fodfæste i folkedansekredse. Det er måske tid at lave om på det nu.

Her får du mulighed for at prøve dansene fra hæftet “Mandø: - trinddans - bryllupsskikke - danse - sange”. 

Mandø ligger lige ved Ribe. Når tidevandet tillader det, kan man køre til øen i en traktor.

Instruktør: Jakob Holm Laursen. Spillemand offentliggøres senere

Tilmelding nødvendig. Pris kr. 75 pr. deltager.

 

Kursus i standarddansene Engelsk Vals og Cha-Cha-Cha – et indblik i vores nye ”familie”

Fredag kl. 10.00-12.00 i Stadionhal 2

Kom og prøv at danse vals og Cha-Cha-Cha, som du ser i ”Vild med Dans”.

I vil blive præsenteret for grundtrinene i de to danse og tiden vil så afgøre, hvor meget vi skal prøve.

Alle kan deltage og der bliver taget hensyn til alle, dvs. det bliver en undervisning, som tager udgangspunkt i den enkelte deltagers erfaring.

Instruktør: Karen Pedersen. Karen har selv musikken med.

Tilmelding nødvendig. Pris kr. 75 pr. deltager.

 

 

Opvisninger

 

Selvom ”Folkedans Danmark” er blevet til ”Dans Danmark” er der mange ting, der ikke er ændret, og sådan er det med opvisningerne ved Landsstævnet Aalborg 2022.

 

Danseudvalgets store håb er, at hver Region stiller op med et hold til opvisninger rundt i byen og til opvisningerne ved legestuen om aftenen.

 

Det er helt op til de enkelte dele af landet, om de vil lave flere hold når blot alle dansere, der ønsker det, kan komme med på ”det lokale” hold.

 

Der er i hver del af landet fundet en danseansvarlig for opvisningerne ved ”Aalborg 2022”. De vil kunne hjælpe i tilfælde af spørgsmål om evt. træninger og andet.

 

Region Sjælland: Carsten Daugaard

Region Hovedstaden: Helle Madsen

Region Syd: Mette Inge Baltsersen

Region Midt: Gert Højen

Region Nord: Trine Jordan Andersen

 

Bak op om opvisningerne! – det er altid et tilløbsstykke ved regionslegestuerne om aftenen


OPVISNINGSGRUPPER - udover regionshold.


Ved landsstævnet Aalborg 2022 vil vi gerne have så meget dans som muligt, og derfor er det selvfølgelig også muligt for andre grupper at få en tid til opvisning.

Det sker på den måde, at I på tilmeldingen noterer i felterne 12 og 13 - husk begge to.

Når vi så ser hvilke hold, der tilmelder sig, tager jeg kontakt til jer alle, så vi i fællesskab kan få opvisningerne placeret i programmet.

Vi glæder os til at se jer alle.

 

 

Plejehjemsopvisninger

Onsdag kl. 10.00–12.00.

Igen ved dette Landsstævne skal vi ud og vise vores dans på nogle af byens plejehjem – og vi ved, at de vil tage rigtig godt imod jer.


Region Nord: Lundbyescenteret, Lundbyesgade 33, 9000 Aalborg

Region Midt: Uttrupgård Plejehjem, Lerumbakken 1, 9400 Nørresundby

Region Syd: Vestergaarden, Annebergvej 73, 9000 Aalborg

Region Sjælland: Lykkevang, Bautastenen 50, 9230 Svenstrup

Region Hovedstaden: Skipper Clement Centeret, Runddyssen 289, 9230 Svenstrup


 

Opvisninger og fællesdans i byen

Onsdag kl. 13.30–15.30

Efter endt dans på plejehjem rundt i Aalborg vil der være opvisninger på centrale pladser i Aalborg midtby.

Præcis hvor hvert enkelt hold skal danse bliver meldt ud senere. Aalborg midtby er i skrivende stund under renovering, så det ligger stadig ikke helt klart, hvilke torve og pladser, vi har til rådighed. Hver region har en time til deres rådighed på den plads de bliver tildelt.

Efterfølgende mødes vi alle på Nytorv, hvor vi kl. 15.00–15.30 har en fælles, åben legestue, hvor alle kan deltage.


 

Træning til opvisninger

Mandag          kl. 10.30-12.30        Region Nord                        Stadionhal 1

Tirsdag           kl. 09.00-10.30        Region Midt                         Stadionhal 1

Tirsdag           kl. 09.00-10.30        Region Syd                           Stadionhal 2

Tirsdag           kl. 10.30-12.00        Region Sjælland                  Stadionhal 1

Tirsdag           kl. 10.30-12.00        Region Hovedstaden          Stadionhal 2

 

 

Andre danse- og musikarrangementer

 

Morgensang og rytmik

Tirsdag og torsdag kl. 08.00-08.30 varmer vi op til dagens oplevelser med sang og rytmik. Tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op i Gymnastiksal 1 på Vesterkærets Skole. Deltagelse er gratis.

 

Natdans

Hver aften efter at legestuerne i Stadionhallen er afsluttet spilles der op i Gymnastiksal 2 på Vesterkærets Skole, hvor dansen kan gå til den lyse morgen.

Denne aktivitet er tiltænkt alle, både med dansesko og/eller instrument. Hver aften vil der for spillemændene være en forspiller, MEN alle er mere end velkomne til at spille med. Medbring blot nodebogen ”358”, så skulle man være godt hjulpet.

For danserne er der ikke anden instruktion end den, som deltagerne kan hjælpe hinanden med.


Stævneåbning

Mandag

Kl. 14.30: Faneinstruktion på Teglgårds Plads

Kl. 15.25: Optog for spillemænd og dansere i alle aldre fra Teglgårds Plads til Honnørkajen

Kl. 16.00: Stævneåbning på Honnørkajen i Aalborg centrum

 

Til åbningen ønsker vi at se alle stævnedeltagere, så både børn, unge, voksne i alle aldre, dansere og spillemænd sammen kan åbne stævnet ”Aalborg 2022”.

 

Indholdet er endnu ikke planlagt i detaljer, men der vil være åbningstaler, fællessange, fællesdans, fællesspil og dans med det forhåbentligt store publikum.

 

Fællesdansene for stævnedeltagere er:

 1. Kræn Skippers Firetur (Legestuen, nr. 252)
 2. Firspring (Møn nr. 203)
 3. Galop Kontra (Mors/Thy, nr. 181)
 4. Skøjteløberdans (Legestuen, nr. 451)
 5. Matrosvals (Hæfte I, nr. 17)
 6. Rheinlænder-„mylder“. Der dansens Rheinlændere foran scenen. På besked danser alle dansere væk og hermed afsluttes stævneåbningen.

 

Festforestilling

Fredag kl. 16.00-18.00 i Stadionhal 1

Festforestillingen byder på spillemandskoncert under ledelse af Bent Melvej, fællesopvisning af stævnets børn og unge og flere andre festlige indslag.

Når programmet er endeligt fastlagt, vil det kunne findes på hjemmesiden og Facebook.

Tilmelding nødvendig. Pris kr. 100 pr. deltager.

 

Stævneafslutning

Fredag kl. 22.00-23.30 i Stadionhal 1

Vi siger farvel og tak for denne gang med musik, dans, sang, taler og faneudmarch.