Stævnecamping

STÆVNECAMPING

AALBORG VÆDDELØBSBANE/RACING AREA AALBORG

Skydebanevej 25, 9000 Aalborg

Stævnecampingen finder i år sted på travbanen i Aalborg.

B&U campingen vil også være her.


Der er 400 m. at gå fra travbanen til Vesterkærets skole og 1.200 m. til Stadionhallen.

Aalborg Racing Arena (Aalborg Trav- og Galopbane) – i daglig omtale: Travbanen.

Her har vi kun mødt velvilje og imødekommenhed. Vi har etableret pladserne, som vi ønsker og så nær

skolen som muligt. Der vil være mulighed for at bestille plads på almindelig camping, familiecamping og ungecamping.

Autocampere vil blive placeret på eget område med egen indkørsel.

Telte vil få egen plads, da de ikke må placeres blandt campingvogne.

Der er dog tilladt at sætte et mindre telt op ved siden af sin campingvogn. Det kunne måske være interessant for en børnefamilie.

 

Der forefindes ikke strøm på campingpladsen. Man kan dog ved tilmelding oplyse, hvis man af helbredsmæssige årsager e.l. har brug for adgang til strøm og så vil vi gøre, hvad vi kan, for at imødekomme dette.

 

Handicap-pladser tildeles kun mod fremsendelse af kopi af handicap-parkeringskort.

 

Brug af åben ild og alle former for grill er naturligvis ikke tilladt ved de afmærkede pladser, men vi tænker at kunne etablere grillpladser i passende afstand til disse.


Toilet- og badeforhold

På Travbanen er der bad og toiletter i administrationsbygningen og på modsatte side i Ryttergården. Såfremt deltagerantallet tilsiger det, vil der også blive opstillet mobile toiletvogne med håndvaske ved pladserne.

På skolen kan der også bades og i forbindelse med hallerne er der rigeligt med bade- og omklædningsrum.

 

”Strygerum”

Der vil blive etableret ”strygerum” på skolen og ved campingpladsen.