Musik

MUSIKKEN TIL DANSEN OG DANSEN TIL MUSIKKEN

Hele ugen er der mulighed for at lytte og danse til en masse god musik:

 • Spil til legestuer og baller

 • Workshops for alle

 • Kirkekoncert v/Ivan Amtoft

 • Spillemandskoncert v/Bent Melvej

 • Koncerter rundt omkring i Aalborg

 • Åben scene

 • Festforestilling

Landsstævnet 2022 tilbyder overnatning på Aalborg væddeløbsbane. Det er overraskende og forfriskende nyt. På en travbane findes der ikke gamle travere. Når vi taler så meget om at udvikle ved at bevare de gamle traditioner – herunder hører væddeløb også til blandt den ældste sport – så er det vores ønske at kunne gøre det samme for dansen ved musikken.

Det er kun ved at spille – sammen – at vi kan finde nye udtryksmåder for traditionen.

Vi håber, at der er så mange spillemænd, der ønsker at deltage til landsstævnet, så

 • at ingen skal være solister
 • at der bliver run på at ville være med
 • at orkestret bliver til netop et stort orkester
 • at man bliver bidt af at være med i noget, der bliver til en god historie!

 

Landsstævnet bliver musikalsk set det klassiske stævne, hvor man som spillemand har mulighed for at deltage i følgende:

 

Musikalsk foredrag ved Klaus Pindstrup

Søndag kl. 16.30-18.00

Klaus Pinstrup vil indlede stævnet med et musikalsk foredrag, som ingen ved hvor ender. Klaus er kendt for at lade sig lede af stemningen på stedet, især hvis den er god.

Foredraget er naturligvis for både spillemænd og dansere!

Sted: Mødelokalet, Travbanen

Pris: Kr. 50 pr. deltager

 

Spillemandsbal

Søndag kl. 19.30-23.30.

Her kan du benytte dig af lejligheden til at få varmet instrumentet op. Især efter at have hørt Klaus Pindstrups musikalske foredrag om eftermiddagen.

 

Stævneåbning med optog gennem Aalborg By

Mandag

Her har du mulighed for at gå med i optoget, der starter fra Teglgårds Plads kl. 15.25 eller tage opstilling på Honnørkajen, hvor orkestret, ledet af Ivan Amtoft, spiller til den officielle åbning, der starter kl. 16.00. Alle spillemænd er velkomne til at spille med i orkestret.

Læs mere under afsnittet ”Stævneåbning”.

 

Kirkekoncert

Tirsdag kl. 16.30-17.30.

Vesterkær kirke er en nyere kirke, som ikke har søjler og buer til at kaste lyden rundt i rummet. Vesterkær kirke anses for at være et godt sted at afholde koncert i – samt ikke mindst et behageligt rum at komme i som tilhører!

Koncerten er under ledelse af Ivan Amtoft, som udarbejder et varieret program, der består af melodier komponeret af en af Nordjyllands store koncertmestre fra dansens og folkemusikkens storhedstid. Alle er velkomne til at deltage. 


Til koncerten vil vi genskabe en direkte Radioudsendelse fra 7/2-1936 med Spillemanden Jens Frederiksen og hans 3 sønner.

Fra det trykte program Danmark Radio 7. Februar 1936:

Transmission fra Etablissementet ”Kilden”, Aalborg: Liegstouwaften.
Under Medvirken af Kildens Orkester. Dirigent: Kai Julian, afvekslende med Almuemusik ved Landsbyspillemand

Jens Frederiksen og hans Sønner, Als, Hurup.

Vi vil bl.a. prøve at skabe en vis historisk autenticitet ved at bruge nogle af Jens Frederiksens originale

arrangementer.

Jens Frederiksen var spillemand og boede i Als i Østhimmerland (1852-1943). Jens Frederiksen var ud over

landmand, fisker, møller og strandfoged, en dygtig komponist, arrangør, folkemindesamler, underviser og ikke

mindst spillemand. Jens Frederiksen var bl.a. ansvarlig for musikken da FFF i 1931 udsendte det første

egns-hæfte: ”Gamle Himmerlands Danse”.
Koncerten bliver en blanding af den himmerlandske musik efter Jens Frederiksen og af hans egne kompositioner.

Derudover fællessang med gamle folkeviser fra Jens Fredriksens sangbog.

Oplev et strejf af historiens vingesus.


Øvegange til kirkekoncert: Mandag kl. 9.00–11.00 og tirsdag kl. 9.00-11.00

Begge gange i gymnastiksal 1 på Vesterkærets Skole.

Noder til kirkekoncerten finder du her.


Kirkekoncerten finder sted: Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, Aalborg

Entré: Kr. 50 pr. deltager – gratis for medvirkende spillemænd

Tilmelding nødvendig.


Stort orkester under ledelse af Bent Melvej Nielsen

Repertoiret vil bestå af en blanding af egnens bedste melodier.

Stort orkester øver følgende dage: Onsdag kl. 16.00-18.00 og torsdag kl. 9.00-11.00.

Generalprøve til optræden ved Festforestilling: Fredag kl. 13.00-15.30.

Tilmelding nødvendig

Sted: Stadionhal 1

 

Workshop ved Bent Melvej Nielsen

Torsdag kl. 13.00 – 15.30

Bent vil præsentere jer for det særegne ved musikken fra Vendsyssel, Thy og Himmerland. Hver egn har sin sprogtone, som man vil kunne genkende, også selv om musikken skulle være udvandret til Amerika med de lokale spillemænd i 1800-tallet.

Sted: Gymnastiksal 1 på Vesterkærets Skole

Pris: Kr. 75 pr. deltager

 

Plejehjemsopvisninger

Onsdag kl. 10.00–12.00.

Igen ved dette Landsstævne skal vi ud og vise vores dans på nogle af byens plejehjem – og vi ved, at de vil tage rigtig godt imod jer.


Region Nord: Lundbyescenteret, Lundbyesgade 33, 9000 Aalborg

Region Midt: Uttrupgård Plejehjem, Lerumbakken 1, 9400 Nørresundby

Region Syd: Vestergaarden, Annebergvej 73, 9000 Aalborg

Region Sjælland: Lykkevang, Bautastenen 50, 9230 Svenstrup

Region Hovedstaden: Skipper Clement Centeret, Runddyssen 289, 9230 Svenstrup


 

Spil til opvisning og fællesdans i byens rum onsdag kl. 13.30-15.30. Sted bekendtgøres senere.

 

Legestuer og natdans

 

….ud over alt det spil, der opstår spontant 

 

På landsstævnet kan man møde tre af de stærkeste kort inden for undervisning og orkesterledelse i det nordjyske: Klaus Pindstrup, Ivan Amtoft og Bent Melvej Nielsen.

 

Klaus vil indlede stævnet med et musikalsk foredrag, som ingen ved hvor ender. Klaus er kendt for at lade sig lede af stemningen på stedet, især hvis den er god. Klaus er oprindeligt klassisk uddannet violinist, men blev siden hen kaldet til at gå tilbage til folkemusikken. Han er en alsidig musiker, som heller ikke går af vejen for at spille andre genrer, der er ham helt fremmed. Klaus underviser bl.a. i Skørping for Himmerlands Folkemusikskole.

 

Ivan står for musikken til åbningen af landsstævnet samt for afholdelse af kirkekoncerten i Vesterkær Kirke. Ivan har et indgående kendskab til egnens spillemandsmusik og han er til daglig orkesterleder for flere grupper af folkemusikere i Nordjylland. Han er kendt som en grundig mand, der laver arrangementer til mange af melodierne, så alle spillemænd får mulighed for at kunne være med, og ikke mindst: Så lyden bliver i top!

 

Bent er leder af det store orkester og holder workshop om spil til egnsdanse.

Bent er kendt viden om som medlem i nærmest utallige grupper: Bl.a. Rasmus, Knågstykker, Iversens Trio/Kvartet med mange flere. Bent har været underviser i dansk folkemusik gennem mange år. Han har i flere år været underviser på Viborg Musikskole og tidligere underviser for Himmerlands Folkemusikskole. Bent har (også) en kæmpe viden om den nordlige egns musik, den himmerlandske, Thy– og Læsømusik.

 

 

Aktive spillemænd

Spillemænd, der tilmelder sig som aktive spillemænd, siger ja til at være på vagtplan under stævnet mod at få stævnemærket betalt. Vagtplanen indebærer at spille til opvisninger, legestuer og planlagt/aftalt spil rundt om i kommunen. Orkesterprøver og spil til festforestillingen tæller også med på vagtplanen.

 


Andre danse- og musikarrangementer

 

Morgensang og rytmik

Der arbejdes i skrivende stund på at få arrangeret denne aktivitet. Så snart vi ved mere, sættes oplysningerne på hjemmesiden og Facebook.

Tilmelding ikke nødvendig. Deltagelse er gratis.

 

Natdans

Hver aften efter at legestuerne i Stadionhallen er afsluttet spilles der op i Gymnastiksal 2 på Vesterkærets Skole, hvor dansen kan gå til den lyse morgen.

Denne aktivitet er tiltænkt alle, både med dansesko og/eller instrument. Hver aften vil der for spillemændene være en forspiller, MEN alle er mere end velkomne til at spille med. Medbring blot nodebogen ”358”, så skulle man være godt hjulpet.

For danserne er der ikke anden instruktion end den, som deltagerne kan hjælpe hinanden med.


Stævneåbning

Mandag

Kl. 14.30: Faneinstruktion på Teglgårds Plads

Kl. 15.25: Optog for spillemænd og dansere i alle aldre fra Teglgårds  Plads til Honnørkajen

Kl. 16.00: Stævneåbning på Honnørkajen i Aalborg centrum

 

Til åbningen ønsker vi at se alle stævnedeltagere, så både børn, unge, voksne i alle aldre, dansere og spillemænd sammen kan åbne stævnet ”Aalborg 2022”.

 

Indholdet er endnu ikke planlagt i detaljer, men der vil være åbningstaler, fællessange, fællesdans, fællesspil og dans med det forhåbentligt store publikum.

 

Fællesdansene for stævnedeltagere er:

 1. Kræn Skippers Firetur (Legestuen, nr. 252)
 2. Firspring (Møn nr. 203)
 3. Galop Kontra (Mors/Thy, nr. 181)
 4. Skøjteløberdans (Legestuen, nr. 451)
 5. Matrosvals (Hæfte I, nr. 17)
 6. Rheinlænder-„mylder“. Der dansens Rheinlændere foran scenen. På besked danser alle dansere væk og hermed afsluttes stævneåbningen.

 

Festforestilling

Fredag kl. 16.00-18.00 i Stadionhal 1

Festforestillingen byder på spillemandskoncert under ledelse af Bent Melvej, fællesopvisning af stævnets børn og unge og flere andre festlige indslag.

Når programmet er endeligt fastlagt, vil det kunne findes på hjemmesiden og Facebook.

Tilmelding nødvendig. Pris kr. 100 pr. deltager.

Noder til festforestilling finder du her.

 

Stævneafslutning

Fredag kl. 22.00-23.30 i Stadionhal 1

Vi siger farvel og tak for denne gang med musik, dans, sang, taler og faneudmarch.